''B'' sırrı ile İNŞİRAH suresi

(1/1)

kariyb:
SÛRE HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İnşirah Sûresi, Mekke-i Mükerreme’de 12.sırada (Duha Sûresinden sonra) nazıl olmuştur... 8 ayettir... Adını, ilk ayetinde Hz.Rasûlullah’ın göğsünün açılıp genişletilmesinden bahsettiği için bu manaya gelen “İnşirah” (açıp genişletmek) diye almıştır...
İnşirah Sûresinde: İnşirah-ı Sadr, Hz.Rasûlullah’ın zikrinin ref’i... İki zorluk ve iki kolaylık... Yoran iş, yormayan iş... gibi konular Hz.Rasûlullah s.a.v.in mübarek şahsiyetinde anlatılmaktadır...
AYETLERİN MÂNÂSI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
1-) Elem neşrah leke sadrek;
Senin için sadrını (göğsünü, kalbini) inşirah etmedik (açıp genişletmedik) mi?.
2-) Ve vada'na’anke vizrek;
(Böylece) yükünü senden almadık mı (Hakkani özellikler ile güçlendirmedik mi) ?.
3-) Elleziy enkada zahrek;
Ki o, senin zahrını (sırtını, belini) çatırtatmıştı.
4-) Ve refa'na leke zikrek;
Ve senin için zikrini (seyrini, müşahadeni) yükseltmedik mi?.
5-) Feinne me'al’usri yüsra;
Bundan ötürü muhakkak ki o zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6-) İnne me'al'usri yüsra;
Muhakkak ki bu zorlukla beraber de bir kolaylık vardır.
7-) Feiza ferağte fensab;
(Yorgunluk hükmü olmayan işinden) fariğ olduğunda, yorul (yorgunluk hükmü olan işini ifa et) !.
8-) Ve ila Rabbike ferğab;
Ve Rabbine rağbet et!.

Navigasyon

[0] Mesajlar